คอนกรีตผสมเสร็จ เริ่มต้นที่คิวละ 1,699.- T.084-2492355 คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมสำเร็จ ปูนคอนกรีตมิกซ์ ปูนตราช้าง คอนกรีตรถปูนโม่ใหญ่-ปูนโม่เล็ก

ทำบุญบริจาคทานต่างๆ

รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายคอนกรีตผสมเสร็จผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ประจำทุกๆปี รวมบริจาคได้แก่

เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม

ทำบุญตามวาระบุญพาไป

****************************

ข้าพเจ้า ขออุทิศบุญกุศลการทำบุญบริจาคทานครั้งนี้ ขออุทิศบุญทิพย์ทานทิพย์นี้ให้กับลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ และลูกค้าที่จะมาถึง คุณบิดา มารดา ผู้มีพระคุณทุกท่าน สัมมาอาชีพธุรกิจการงาน เทวดาที่ดูแลกิจการงานของบริษัท เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่ทำงาน ปัจจัยสี่ต่างๆ สกุลเงินต่างๆ ตัวเลขต่างๆ ทรัพย์ของแผ่นดินคนของแผ่นดิน ภาษีอากรต่างๆ สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมและนายเวร 31 ภพภูมิ  …… ขอจงรับบุญกุศลณ.กาลบัดนี้ เมื่อรับแล้วจงโปรด อนุโมทนาบุญให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ นิพพานะปัจจะโยโหตุ พุทธัง อะนังตัง ธรรมมังจักกะวารัง สังฆังนิพพานัง สาธุ อนุโมธามิและขอให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านผู้ที่ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จผ่านเรา จงมีแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวยเงินทองตลอดไป ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวร จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์ แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัวและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านของข้าพเจ้าผู้ที่ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ผ่านเรา จงมีแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวยเงินทอง ตลอดไป

 ************************************************************

ทาง ผู้บริหารได้ตั้งใจ ทำบุญบริจาคทาน ทุกเดือน แล้วแต่จังหวะและโอกาศที่จะไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อทำบุญบริจาคทาน ถึงแม้แต่ละเดือนรายได้จากการขายคอนกรีตผ่าน INTERNET จะไม่มากก็ตาม เราก็จะเอารายได้ส่วนอื่นๆมาสมทบทุกครั้ง

***********************************************************

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติ สุคะโต อะระหัง พุธโธ นะโม พุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

อิติ สุคะโต อะระหัง พุธโธ นะโม พุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

*********************************

มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พุธโธ พุธโธ เมตตา อรหัง

*********************************

คอนกรีตผสมเสร็จ,คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ,ปูนผสมเสร็จ,จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ,ขายคอนกรีตผสมเสร็จ,ราคาคอนกรีตสำเร็จรูป,คอนกรีตราคาถูก,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต,คอนกรีตมิกซ์ปูนมิกซ์ปูนคอนกรีต,คอนกรีตคืออะไร,คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร,คอนกรีตรถปูนโม่ใหญ่,คอนกรีตรถปูนโม่เล็ก,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ2561,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ2562,ราคาคอนกรีตหยาบLean,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ180ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ210ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ240ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ280ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ320ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ2560,NAMHENG,TPI,BORAL,FAST, INSEE,SV,V,POC,Qmix,CONCRETE,ชลประทานคอนกรีต,เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต,กาญจนาคอนกรีต,ฟาสท์คอนกรีต,น่ำเฮงคอนกรีต,วีคอนกรีต,เอสวีคอนกรีต,พีโอซีคอนกรีต,คอนกรีตคิวมิกซ์,คอนกรีตตรานกอินทรี,นครหลวง,บัวคอนกรีต,คอนกรีตปูนตราช้าง,ปูนนกอินทรี,ปูนดอกบัว,ปูนพญานาค,คอนกรีตผสมเสร็จกรุงเทพฯ,คอนกรีตผสมเสร็จนนทบุรี,คอนกรีตผสมเสร็จปทุมธานี,คอนกรีตผสมเสร็จสมุทรปราการ,คอนกรีตผสมเสร็จสมุทรสาคร,รถปั๊มคอนกรีต,รถปั๊มบูม,รถปั๊มลากจูง,บริการให้เช่ารถปั๊มคอนกรีต,PumpCONCRETE,PumpDee

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา